Huisregels Dierenkliniek Meppel 

 

Huisregels per 1 september 2018

Huisregels Dierenkliniek Meppel - Huisregels per 1 september 2018

Huisregels Dierenkliniek Meppel

 • Bij Dierenkliniek Meppel worden alleen gezelschapsdieren behandeld, zoals honden , katten, konijnen en kleine knaagdieren. We behandelen geen paarden of  landbouwhuisdieren bestemd voor humane consumptie.
 • Om u goed van dienst te kunnen zijn, noteren wij uw naam en adresgegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Verder verzamelen we basisgegevens van uw huisdier, zoals : naam, geslacht, geboortedatum en chipnummer, alsmede ziektegeschiedenis en eventuele verzekeringsgegevens. Met uw inschrijving geeft u automatisch toestemming tot het opslaan van deze gegevens. Zonder deze toestemming kunnen wij u niet met onze diensten ondersteunen. 
 • Alle door ons opgeslagen gegevens vallen onder de nieuwe wet privacy wetgeving (AVG). Die per 1 mei 2018 van kracht is. U vindt hier meer over deze wetgeving en de consequenties. 
 • Behandeling van uw huisdier geschiedt bij voorkeur op afspraak, er is dan ruim tijd voor u en uw huisdier. Spoedgevallen hebben áltijd voorrang.
 • Heeft u een afspraak gemaakt en komt u toch niet opdagen? Dan zijn wij genoodzaakt u een consult in rekening te brengen voor de verloren tijd. U kunt dit voorkomen door tijdig af te bellen. 
 • Het is gebruikelijk dat u direct na consult of behandeling afrekend bij de kliniek. U kunt bij Dierenkliniek Meppel betalen met contant geld of per pin.  Voor elke 20 euro die u afrekent krijgt u een stempel op uw spaarkaart.  Sparen kan vanaf 1 januari 2018 ook via de app! Voor elke euro die u afrekent, krijgt u 1 punt. Punten zijn inwisselbaar voor korting of leuke producten. Kijk hier waarvoor u kunt sparen.
 • Alleen bij uitzondering en op vertoon van ID kan de cliënt een factuur mee krijgen voor betaling op rekening. De cliënt betaald dan € 5,00 administratiekosten extra. Betaling geschiedt altijd binnen 14 dagen na factuurdatum.  Cliënt heeft dan geen recht op spaarpunten of stempels.
 • Indien de cliënt niet betaald binnen afgesproken termijn, wordt de vordering ter incasso uit handen geven aan Medicas Incassojuristen. Er worden dan extra kosten berekend. Klik hier voor de betalingsvoorwaarden van Medicas.
 • Indien een behandeling te duur is voor een cliënt en deze wenst dit toch, kan er bij uitzondering en na overleg het bedrag in delen worden voldaan. Hierbij wordt 10% toeslag over het totaal berekend. Er wordt een schriftelijke verklaring opgesteld mbt de te betalen termijnen, en de uiterste betaaldata. De client dient deze te ondertekenen. De extra kosten worden bij de 1e termijn betaald. Bij ingebreke blijven van betalingen wordt de vordering uitbesteed aan Medicas incassojuristen.
 • Deelbetaling is niet mogelijk onder de €100,=
 • Het is niet mogelijk om voer, ontworming, vlooienmiddelen of herhalingsmedicatie op rekening mee te krijgen. U dient deze per direct te betalen.
 • Voor cliënten die niet uit de regio (binnen 30 km) komen geldt dat er geen betaling op rekening mogelijk is. 
 • Voor cliënten die onder bewindvoering vallen, geldt dat zij op vertoon van de gegevens van de bewindvoerder en na overleg door ons met de bewindvoerder, de facturen rechtstreeks via bewind kunnen laten voldoen.
 • Op vertoon van een geldig verzekeringsbewijs is het mogelijk de factuur mee te krijgen, zodat deze spoedig naar verzekering verstuurd kan worden. Na betaling krijgt u áltijd een factuur mee indien gewenst. Deze kan ook via e-mail verstuurd worden.
 • Indien cliënten een betalingsachterstand hebben, kan een behandeling in de kliniek geweigerd worden.  In geval van nood zal de dierenarts dan kiezen voor de goedkoopste behandeling.
 • Dierenkliniek Meppel biedt een aantal gratis services aan, zoals het puppy- of kittenspreekuur, gebitscontroles en seniorencheck. Ook informatieavonden zijn gratis toegankelijk
 • Bij betalingsachterstand worden geen gratis services meer verleend.  Zodra betaling voldaan is kan dit weer hervat worden.
 • Voor Cattery’s en Kennels  (vanaf 5+ dieren) is het mogelijk een  aparte betaling - en kortingsafspraak te maken. Dit op basis van te verwachten jaaromzet.
 • Buiten openingsuren worden uitsluitend zieke dieren behandeld.   
 • Er is 24/7 een dierenarts bereikbaar. Er is een gedeelde dienstregeling met Dierenkliniek Steenwijk. Het kan dus voorkomen dat u buiten openingsuren met een spoedgeval naar Dierenkliniek Steenwijk toe moet. 
 • Buiten openingsuren wordt een toeslag berekend op het normale consulttarief.
 • Voor behandeling van agressieve dieren kan een dierenarts ervoor kiezen eerst hulp van derden, zoals dierenambulance en/of politie in te schakelen, als het onderzoeken en/of behandelen van dit dier gevaar oplevert voor hem/haar en/of het omlopend personeel.  
 • Voor diagnostiek of behandeling die buiten de expertise van Dierenkliniek Meppel vallen, kan de dierenarts contact opnemen met diverse verwijscentra in (Noord) Nederland. In overleg met cliënt wordt er dan gekozen voor de snelste en meest efficiente oplossing voor de betreffende patient. Cliënt dient zelf zorg te dragen voor vervoer. Indien dit niet lukt kan de dierenarts de dierenambulance verzoeken voor u te rijden. Kosten van de van de ambulance oproep en vervoer zijn voor rekening cliënt.
 • Iedereen die zich houdt aan bovengenoemde huisregels is welkom bij Dierenkliniek Meppel, op voorwaarde dat men zich fatsoenlijk gedraagt tegenover het personeel en de andere cliënten. Zo niet, dan worden deze personen verzocht weg te gaan. Voor calamiteiten zijn er camera’s opgehangen in de kliniek. Beelden worden vrijgegeven aan politie bij ongeregeldheden. Beeldmateriaal wordt maximaal 5 dagen bewaard.
 • Soms is het nodig dat een ziek dier in de kliniek verblijft gedurende 1 of meerdere dagen/nachten. Er is ’s nachts geen personeel aanwezig om bij de dieren te blijven. Zij worden wél goed onder controle gehouden door de dienstdoende dierenarts d.m.v. cameratoezicht en regelmatige controles.
 • De eigenaar van een opgenomen ziek dier mag deze in overleg  komen bezoeken.
 • Een deel van de tarieven is te vinden op de website www.dkmeppel.nl, voor ander prijsopgaves kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen. Indien er een kostenraming is gemaakt zal de betreffende dierenarts zich zoveel mogelijk aan deze raming houden. Toch is mogelijk dat een eindbedrag afwijkt, omdat er tijdens een operatie of gebitsbehandeling onvoorziene complicaties kunnen voordoen. Bij grote afwijkingen zal altijd eerst contact worden opgenomen voor akkoord.
 • Voor vragen of opmerkingen over onze regels en werkwijzen kunt u bellen met 0522-745006 of mailen naar info@dkmeppel.nl