Nieuws 

 

Titeren: Vaccineren is maatwerk

26 juni 2016
Titeren: Vaccineren is maatwerk

Meten is weten, dus ook wij doen titerbepalingen. 

In onze praktijk vaccineren we op maat. Dat betekent dat uw hond met ons vaccinatieschema een goede bescherming krijgt tegen de belangrijkste hondenziektes, maar niet onnodig veel vaccinaties krijgt. Samen met u kijken we elk jaar welke risico’s er zijn en stemmen daar het vaccinatieschema op af. Voor bescherming tegen de ziekte van Weil (leptospirose ) en de besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) is jaarlijks een vaccinatie nodig. Voor de ziektes Parvo, Hondenziekte en Hepatitis (leverziekte) wordt uw hond bij ons elke 3 jaar gevaccineerd.
Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming tegen deze laatsten, minimaal 3 jaar aanwezig is, maar bij sommige honden zelfs nog veel langer.  Om te kunnen controleren of uw hond deze vaccinatie nodig heeft, is Vaccicheck ontwikkeld. Dit is een test waarmee we in de praktijk de hoogte van de bloedspiegel op antistoffen tegen deze ziektes kunnen bepalen.  
Het komt steeds vaker voor dat eigenaren hun hond liever niet laten vaccineren, omdat ze een chronische ziekte hebben, of omdat men bang is voor bijwerkingen. Door de titerbepaling te doen weet u zeker dat u niet onnodig vaccineert, zo kunnen we baasjes die liever niet vaccineren tegemoet komen. Titerbepalingen zijn echter ook mogelijk om te kijken of een vaccinatie wel aangeslagen is. Bij Dierenkliniek Meppel zijn meerdere lezingen en cursussen gevolgd m.b.t. tot de titerbepalingen. Wij zijn op de hoogte van de huidige inzichten rondom vaccineren en gaan dus ook het nieuwe maatwerk d.m.v. titeren toepassen.


Titerbepalingen en dierenpensions:
De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit) geeft aan dat titerbepalingen ingezet mogen worden om te voldoen aan de vaccinatieplicht. De titerbepaling blijkt voldoende voorspellende waarde te hebben voor de bescherming van het dier. De dierenarts moet de titerbepaling wel goed onderbouwen en duidelijk aangeven wanneer hervaccinatie nodig is.  Dierenpensionhouders moeten zich aan de wet houden, dat betekent dat een dier in opvang, minimaal 1x gevaccineerd moet zijn tegen Parvo, Distemper en Hondenziekte. De NVWA accepteert titerbepalingen als alternatief op de 3-jaarlijkse hervaccinatie. Dierenkliniek Meppel heeft contact gehad met alle pensions in de regio, zij accepteren de titer bepaling zoals wij die vermelden in het paspoort!


Ziekte van Weil en Kennelhoest:
De ziekte van Weil (Leptospirose) wordt verspreidt door ratten, zij hebben deze bacteriën in hun urine. Het risico op deze ziekte is het grootst in waterrijke gebieden (zoals Meppel en omgeving). Honden lopen het op als ze zwemmen, oppervlaktewater drinken, gras eten of hun natte poten na de wandeling aflikken. Er is nog geen titerbepaling mogelijk voor afweerstoffen tegen deze ziekte. Uit proeven is gebleken dat honden echt maar een jaar beschermd zijn na vaccinatie. Ziekte van Weil is een nare ziekte, waarbij honden door leverlijden en nierfalen komen te overlijden. De leptospiren die een hond na besmetting in z’n urine uitscheidt zijn ook besmettelijk voor mensen. Wij adviseren jaarlijkse vaccinatie tegen ziekte van Weil. Kennelhoest is een syndroom dat veroorzaakt wordt door meerdere virussen en bacteriën tegelijk. Het is een ziekte die honden oplopen bij veel sociaal contact met andere honden. Het is niet mogelijk om afweerstoffen tegen kennelhoest te meten. Vaccinatie tegen kennelhoest is bij pensionbezoek verplicht. Wij raden aan om honden jaarlijks te vaccineren, aangezien honden na besmetting wekenlang ziek blijven.


Titeren en Pups:
Het is gebruikelijk om pups te vaccineren op 6, 9 en 12 weken leeftijd. Dit wordt niet geadviseerd omdat dat zo vaak nodig is, maar omdat we niet weten wat de bloedspiegel van de verschillende pups aan afweerstoffen is. Alle pups krijgen van hun moeder afweerstoffen, de zogenaamde maternale afweerstoffen, zolang deze voldoende aanwezig zijn slaat een vaccinatie niet aan. Als de maternale afweerstoffen weg zijn, is er kan op ziekte.  Sommige pups zijn al na 6 weken niet meer voldoende beschermd, andere hebben voldoende maternale afweerstoffen tot 20 weken. Het kan dus heel interessant zijn om de pups vóór vaccinatie te titeren en te wachten met vaccineren tot alle afweerstoffen weg zijn. Het lastige is dat de pups in tussentijd naar een nieuwe eigenaar gaan en er veel sociale interacties en stress situaties komen. Het kan daarom veiliger voelen en praktischer zijn om het bovengenoemd schema gewoon te blijven volgen. In risico situaties kan het nodig zijn, om een extra vaccinatie te geven na 16 weken (bijv. na een parvo uitbraak bij de fokker).

Hondsdolheid (Rabiës):
Voor hondsdolheid is wettelijk vastgesteld dat een vaccinatie bij buitenland bezoek elke 3 jaar nodig is. Een titerbepaling heeft weinig voorspellende waarde en wordt niet als geldig beschouwd bij buitenland bezoek.

Tarieven m.b.t. Titerbepalingen en vaccinaties (prijzen vanaf 1 juli 2016):
Titeren, incl bloedafname                               € 45,00
Titerbepaling, incl. vaccinatie tegen Weil           € 75,00
Titerbepaling, incl. vaccinatie tegen Weil/DHP    € 75,00
Aanvullend vaccinatie tegen kennelhoest          € 25,00
Aanvullend vaccinatie tegen Rabiës                  € 25,00
Vaccinatie Weil en/of DHP (incl. consult)           € 45,00

Titeren kan alleen na aanmelding, op speciaal vastgestelde dagen;
U kunt zich aanmelden via de assistente aan de balie of telefonisch via 0522-745006

Eerstvolgende titerdatum is: dinsdag 28 augustus 2018*

De bloedafname is tussen 9:00-10:00u. Uitslag einde ochtend.
*Zie ons facebook evenement


Meer nieuws