Hoge bloeddruk bij de kat 

 

Net als mensen hebben veel oudere katten last van een verhoogde bloeddruk. Zeker in het beginstadium hoef je nog niets te merken aan de kat. Dit terwijl er al wel organen beschadigd raken door de te hoge bloeddruk. We spreken van een verhoogde bloeddruk bij de kat als deze boven de 160 mmHg is.

Bloeddrukmeting

Het opmeten van de bloeddruk van de kat is een precies werkje. We proberen de kat eerst zoveel mogelijk tot rust te brengen aangezien stress de bloeddruk ook opvoert. Dan meten we met een drukmanchetje om het pootje of de staart van de kat de bloeddruk op, dit herhalen we 5 keer om er zeker van te zijn dat we de goede bloeddruk hebben.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken voor een verhoogde bloeddruk bij de kat zijn;

  • Langdurig nierfalen.
  • Een te snel werkende schildklier
  • Hartfalen
  • Suikerziekte
  • Langdurige bloedarmoede

Bij katten waarvan bekend is dat ze één van de bovenstaande aandoeningen hebben is het erg belangrijk de bloeddruk regelmatig (ieder ½ jaar) te controleren.

Verschijnselen

Oog: Door de hoge bloeddruk kan het netvlies los gaan laten, dit veroorzaakt acute  blindheid bij de kat. Ook kunnen er bloedingen in de voorste oogkamer en het glasachtig lichaam optreden.
Nieren: Een verhoogde bloeddruk veroorzaakt minder goed werkende nieren die bovendien eiwitten doorlaten naar de urine.
Zenuwstelsel: Door bloedingen in de hersenen kan de kat plots evenwichtsproblemen krijgen, ook een scheve kopstand of zelfs toevallen kunnen optreden.
Hart: Soms treed er een verdikking van de hartspier op, omdat het hart tegen de hoge bloeddruk in moet kloppen. Als het hart dit niet meer redt, kan er vocht achter de longen ophopen.

Behandeling

Een te hoge bloeddruk is goed te behandelen met medicijnen, er zijn een aantal verschillende tabletten die ingezet kunnen worden. Afhankelijk van de klachten van de kat en hoogte van de bloeddruk zal voor een bepaald type tablet of drankje gekozen worden. Het is belangrijk het effect van deze medicijnen te beoordelen door de bloeddruk regelmatig te controleren.